Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsen, Svein Ottar
dc.contributor.authorLunde, Mia
dc.date.accessioned2020-09-17T09:54:23Z
dc.date.available2020-09-17T09:54:23Z
dc.date.issued2020-06-01
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å kartlegge hvorvidt holdninger, ressurser og barrierer, normer og boligpriser påvirker intensjon til å eie bolig. Det teoretiske rammeverket tar utgangspunkt i en utvidet modell av teorien om planlagt atferd (Ajzen, 1991). Herunder inkluderer jeg verdier og spesifikke personlighetstrekk som forløpere til holdninger, samtidig som spesifikke kontrollfaktorer fanges opp av oppfattet generell atferdskontroll (Ajzen & Fishbein, 2005). Med inspirasjon fra tidligere studier tar jeg også hensyn til boligpriser i min modell. Livskvalitet anses å være en konsekvens av intensjon til å eie bolig. Resultatene viser at individers subjektive oppfattelse av hvor lett det er å eie bolig (oppfattet generell atferdskontroll) har sterkest indikasjon på intensjon til boligeierskap. Holdninger og andres forventninger til hvorvidt den enkelte skal eie bolig (injunktiv norm) er også faktorer som bidrar til å forklare intensjon til å eie bolig, i tillegg til forventede boligpriser og usikkerhet i boligprisers utvikling. I en utvidet modell kom jeg frem til at verdiene prestasjon og trygghetsfølelse, samt risikotilbøyelighet som personlighetstrekk forklares av holdninger. Likeså er spesifikke kontrollfaktorer (e.g. kapitaltilgang, sparingsevne og kunnskap om gjeldsopptak) forløpere til oppfattet generell atferdskontroll. Livskvalitet har ingen signifikant sammenheng med intensjon til å eie bolig, men det korrelerer derimot med oppfattet generell atferdskontroll og holdninger.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19406
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.titleIntensjon til å eie bolig. Betydningen av holdninger, normer, ressurser og barriereren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record