Show simple item record

dc.contributor.advisorTorsteinsen, Harald
dc.contributor.authorHøiseth, Bente Bjørkly
dc.contributor.authorHaugen, Leif Martin
dc.date.accessioned2020-09-17T10:00:55Z
dc.date.available2020-09-17T10:00:55Z
dc.date.issued2020-05-27
dc.description.abstractDenne studien handler om lederes betydning for tverrsektorielt samarbeid. Å lykkes med samarbeid på tvers er en utfordring som mange organisasjoner og ledere kan kjenne seg igjen i. Dette er også noe vi selv har erfart fra ulike roller i forskjellige organisasjoner. Det er lagt til grunn tre forskningsspørsmål for studien: 1. Hva er konteksten for ledere i en kommune? 2. Hvilke faktorer hemmer og fremmer ledelse av tverrsektorielt samarbeid? 3. Hvordan kan man som leder jobbe for å fremme tverrsektorielt samarbeid? Vi har tatt utgangspunkt i kommunen som organisasjon, og brukt institusjonell teori for å beskrive kompleksiteten som kjennetegner det landskapet ledere skal forholde seg til. Videre har vi belyst hvilke faktorer som fremmer eller hemmer tverrsektorielt samarbeid. For å drøfte lederrollen og hvilken betydning denne har for å skape samarbeid på tvers av “siloer” utvider vi fortolkningsrammen ved å drøfte hvilken form for ledelse som synes å kunne bidra til dette arbeidet. Datamaterialet er basert på intervjuer av syv ledere på forskjellige nivåer i en kommune, samt en dokumentanalyse. Resultatet av studien viser at ledere oppfatter at det er flere faktorer som påvirker det tverrsektorielle samarbeidet. I tilfeller hvor samarbeid på tvers lykkes fremheves felles mål, personlige relasjoner, felles møtearenaer og kultur for samhandling. Økonomi, byråkrati, strenge rapporteringsrutiner og føringer fra gjeldende lovverk ser ut til å hemme samarbeidet. Spesielt virker økonomiske spørsmål å overskygge ambisjoner om tverrsektorielt samarbeid, Videre ser ledelse ut til å ha en betydning for hvorvidt man lykkes med tverrsektorielt samarbeid. Karismatiske ledere med en overbevisende visjon, som er tillitsskapende og relasjonsorienterte, kan bidra til endring av fokus og mål i organisasjonen, og kan således utfylle en mer transaksjonsorientert lederstil.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19407
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3906
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.subjectTverrsektorielt samarbeiden_US
dc.subjectLedelseen_US
dc.subjectHybride organisasjoneren_US
dc.subjectKommuneen_US
dc.subjectTransformasjonsledelseen_US
dc.titleLedelse som balansekunst. Når tverrsektorielle ambisjoner møter kommunale rammebetingelseren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record