Show simple item record

dc.contributor.advisorVassdal, Terje
dc.contributor.advisorBraathen Thyholdt, Sverre
dc.contributor.authorImøy, Vetle
dc.contributor.authorMauroy, Martin
dc.date.accessioned2020-09-17T11:49:21Z
dc.date.available2020-09-17T11:49:21Z
dc.date.issued2020-05-27
dc.description.abstractDenne oppgaven omfatter problematikk knyttet til verdsetting av nyetablerte vekstselskaper. I dette henseende gjennomføres det en verdsetting med CUTTERS AS som case. Vi har gjennomført en fundamental verdsettelse av selskapet som innebærer at vårt verdiestimat baseres på strategiske og regnskapsmessige analyser. Innledningsvis presenterer vi selskapet og gir leseren et innblikk i frisørbransjen. Deretter presenterer vi de relevante metodiske tilnærmingene som benyttes i oppgaven. Leseren blir også kjent med karakteristikker og problematikk knyttet til verdsettelse av nyetablerte vekstselskaper. Dernest vil vi gjennomføre både en strategisk og regnskapsmessig analyse av caseselskapet. Dette innebærer en gjennomgang av interne og eksterne faktorer som forklaringsvariabler for prestasjonsulikheter. Forståelsen som oppnås i disse analysene gir et bilde av selskapstilstanden og underbygger prognostiseringen av de frie fremtidige kontantstrømmene. Ved hjelp av WACC fant vi et avkastningskrav på totalkapitalen lik 6,04 prosent. De fremtidige kontantstrømmene diskonteres med dette avkastningskravet. Før vi starter med selve verdsettelsen belyser vi sentrale poster, utfordringer og løsninger knyttet til verdsettelsen av caseselskapet. Ved hjelp av Gordons formel for fremtidig vekst kunne vi bruke siste års kontantstrøm som terminalverdi hvor vi legger til grunn en evig vekst lik inflasjonsmålet på 2 prosent. Etter fratrekk av rentebærende gjeld sitter vi igjen med en verdi av egenkapitalen på 147 239 000 kr. Avslutningsvis vier vi et kapittel for å belyse usikkerhet knyttet til verdiestimatet for å vise hvilken effekt små endringer og vurderinger vil ha.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19412
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.titleVerdsetting av nyetablerte vekstselskap; case CUTTERS ASen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record