Show simple item record

dc.contributor.advisorNilsen, Elin Anita
dc.contributor.authorLarsen, Ida
dc.contributor.authorSjølingstad Olsen, Rebecca
dc.date.accessioned2020-09-17T12:09:37Z
dc.date.available2020-09-17T12:09:37Z
dc.date.issued2020-05-28
dc.description.abstractDe seneste årene er det blitt rettet mer fokus på nærvær fremfor sykefravær, og dette var noe vi ønsket å undersøke nærmere. Temaet for oppgaven er derfor nærværsarbeid. Vi har inngått et samarbeid med Tromsø kommunes renholdsoperatør, Fagrent, som har et pågående arbeid med nærvær. Fra Fagrent startet nærværsarbeidet i 2016 har de redusert sykefraværet drastisk, der nærvær og deltakelse blir beskrevet som faktorer bak suksessen. Hensikten med studien er å få økt innsikt i hva et nærværsarbeid innebærer og hvordan et nærværsarbeid kan gjennomføres i en spesifikk kontekst. Vår studie har et tilleggsbidrag der vi belyser endringsprosessen i tilknytning til nærværsarbeidet. Problemstillingen for oppgaven er: Hvordan jobber ledere og medarbeidere i Fagrent med å oppnå økt jobbnærvær? For å konkretisere problemstillingen har vi valgt å utforme tre forskningsspørsmål. Tanken er at summen av disse vil gi et klart bilde av hvordan ledere og medarbeidere jobber med å oppnå økt jobbnærvær. Problemstillingen svares ut gjennom en kvalitativ casestudie, der Fagrents nærværsarbeid blir utforsket. Vi har intervjuet både ledere og renholdere for å belyse temaet fra de ulike nivåene i Fagrent. I tillegg har vi supplert med data fra dokumentanalyser. For å svare på problemstillingen har vi benyttet teori knyttet til nærvær, Steers og Rhodes fraværsmodell (1978), psykososiale arbeidsmiljøfaktorer og to hovedteorier om hvordan en designer endringsprosesser. Gjennom analysen kartla vi at de fleste renholderne hadde lite kjennskap til nærværsbegrepet, men de hadde kjennskap til Fagrents arbeid om å redusere sykefraværet. På bakgrunn av dette antok vi at det i hovedsak var ledelsen som benyttet seg av nærværsbegrepet. Gjennom innsyn i endringsprosessen var dette noe vi fikk bekreftet, da det i hovedsak var ledelsen som hadde jobbet med nærværsarbeidet. Endringsprosessen har vært toppstyrt, men ledelsen har klart å få de ansatte til å føle seg inkludert gjennom deres myke fokus i nærværsarbeidet. Nærværsarbeidet viste også overraskende mange likheter med det litteraturen belyser som betydningsfullt for nærvær. Nøkkelord: Nærværsarbeid, nærvær, sykefravær, psykososialt arbeidsmiljø, endringsprosessen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19413
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleHvordan jobber ledere og medarbeidere i Fagrent med å oppnå økt jobbnærvær? En casestudie om nærværsarbeiden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record