Show simple item record

dc.contributor.advisorHolst, Helen Marita Sørensen
dc.contributor.advisorSolstad, Elsa
dc.contributor.authorKvalvik, Kiana Sarah
dc.date.accessioned2020-09-17T12:17:00Z
dc.date.available2020-09-17T12:17:00Z
dc.date.issued2020-05-28
dc.description.abstractDenne studien undersøker ledernes holdninger til økonomiansvar i et helseforetaket UNN-HF, med hensikt å kartlegge holdningene på ulike nivå. Dette er belyst gjennom følgende problemstilling: «Hvordan er holdningene til økonomiansvaret på de ulike ledernivåene i et helseforetak?» Det er gjennomført en ekstensiv casestudie, hvor både kvantitativ og kvalitativ metode er benyttet. En spørreundersøkelse ble sendt ut til 275 ledere, bestående av klinikksjefer, avdelingsledere og seksjonsledere/enhetsledere. Innsamlet data ble behandlet i statistikkprogrammet SPSS. Sentral i min studie er Anthony og Youngs (2003) «ideelle styringssirkel», og Simons (1995) teoretiske rammeverk «Levers of Control». Det det gjøres videre rede for hvordan økonomisk styring skjer i helsesektoren i dag, hvilke utfordringer en slik sektor kan møte på, prinsipal-agent teori og teori om institusjonelle logikker. Mine funn viser at ledernes holdning til økonomiansvaret synes å være mer positive øverst hos klinikksjefene i hierarkiet, og gradvis minker desto lavere ledernivå. Likevel, virker det som at lederne i samtlige ledernivå oppfatter å ha nok økonomisk kompetanse og at de vet at de har et økonomisk ansvar ovenfor klinikken, avdelingen eller seksjonen, men at de ikke oppfatter dette ansvaret som like essensielt i forhold til det helsefaglige ansvaret de har.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19414
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901
dc.subjectØkonomistyringen_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en_US
dc.titleØkonomiansvar i et helseforetak. En studie av holdningen til økonomiansvar blant ledere ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record