Show simple item record

dc.contributor.advisorSælen, Bjørn
dc.contributor.advisorSollid, Henning
dc.contributor.authorRasmussen, Jeanette Elisabeth Moen
dc.date.accessioned2020-09-17T12:30:31Z
dc.date.available2020-09-17T12:30:31Z
dc.date.issued2020-05-28
dc.description.abstractDet blir stadig mer fokus på miljøproblemene verden står ovenfor. I den forbindelse må også næringslivet ta sin del av ansvaret. Samtidig har myndighetene også et viktig ansvar, der de gjennom rapporteringskrav og reguleringer kan påvirke selskapene til å sette bærekraft på dagsorden. Rskl § 3-3a tiende ledd er ment for å formidle viktige opplysninger til interessenter, samt øke styret og daglig leders bevissthet knyttet til forholdene ved virksomheten som påvirker det ytre miljø. Denne undersøkelsen ser derfor nærmere på hvor effektive dagens rapporteringskrav er i trålerbransjen. Hvordan håndterer styret og daglig leder miljøaspektet ved bærekraft i rapportering og beslutninger? Det blir også sett nærmere på hva som påvirker selskapenes håndtering av miljøaspektet ved bærekraft. Gjennom en dokumentanalyse og en spørreundersøkelse viser undersøkelsen at bærekraftsrapporteringen i bransjen er mangelfull, sett i forhold til vurderingskriteriene som ble fastsatt til gjennomgangen av årsberetningene. Derimot er daglig leder og styret i selskapene bevisste på miljøutfordringene som finnes i bransjen. De forsøker å ta hensyn til utfordringene i beslutningene de tar. Bærekraftsrapporteringen stemmer derfor ikke overens med miljøarbeidet som gjøres i selskapene. Dagens rapporteringskrav viser seg å ikke fungere i praksis slik de er ment å gjøre. Enkelte interessenter er mer effektive motivatorer for selskapenes miljøarbeid, samtidig som kredittinstitusjoner kan være en viktig motivator for forbedret bærekraftsrapportering i årene fremover. Undersøkelsen viser at det er et behov for nye og mer konkrete rapporteringskrav innenfor bærekraftsrapportering, samt et rammeverk som operasjonaliserer kravene på bransjenivå.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19415
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210en_US
dc.subjectbærekraften_US
dc.subjectstyreten_US
dc.subjectdaglig lederen_US
dc.subjectbeslutningeren_US
dc.subjectinteressenteren_US
dc.subjectbærekraftsrapporteringen_US
dc.titleOppfyllelse av opplysningsplikt og arbeid med miljøaspektet ved bærekraft; hvordan og hvorfor? En undersøkelse av trålerbransjen.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record