Show simple item record

dc.contributor.advisorSirnes, Espen
dc.contributor.authorHansen, Snorre
dc.contributor.authorAndersen, Morten Johan
dc.date.accessioned2020-09-17T13:05:47Z
dc.date.available2020-09-17T13:05:47Z
dc.date.issued2020-06-04
dc.description.abstractFormålet med denne avhandlingen er å identifisere faktorer som påvirker kontantbeholdningen til norske selskaper notert på Oslo Børs. Faktorene som undersøkes er forankret i litteratur og tidligere empiriske funn. Både selskapsinterne- og selskapseksterne variabler inkluderes, i tillegg til en fryktvariabel som har til hensikt å måle usikkerheten i markedet. Med bakgrunn i fire fremtredende kapitalstruktureringsteorier og fire motiver for å holde på kontanter, undersøker vi hvordan variablene egner seg til å forklare kontantbeholdningen til norske selskaper på Oslo Børs. En regresjonsanalyse med faste effekter som bygger på selskapsdata hentet fra Titlon, årsrapporter og Oslo Børs i perioden 2004-2018, brukes for å besvare problemstillingen. Utvalget som analyseres består av 635 observasjoner fordelt på 70 selskaper. Resultatene av analysen avdekker at forklaringsvariablene Arbeidskapital (+), Gjeldsandel (-), FoU (+) og Rente (-), har signifikant påvirkning på kontantbeholdningen til selskapene i utvalget. Ettersom kun fire variabler er signifikante, konkluderes det med de resterende forklaringsvariablene i liten grad egner seg til å forklare kontantbeholdningen til selskapene i analysen. Resultatene støtter heller ikke opp under en enkelt kapitalstruktureringsteori, ettersom ingen kapitalstruktureringsteori er dominerende overfor andre, og således bedre egnet til å forklare selskapenes kontantbeholdning. Av motivene fremgår det at forsiktighetsmotivet og transaksjonsmotivet er mest konsistent med funnene i analysen, og fremstår som reelle motiver for å holde på kontanteren_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19422
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901
dc.subjectKontantbeholdningen_US
dc.subjectKapitalstrukturen_US
dc.subjectRegresjonsanalyseen_US
dc.subjectPaneldataen_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.titleHvilke faktorer påvirker kontantbeholdningen til norske selskaper notert på Oslo Børs? En empirisk studie av påvirkningsfaktorer i perioden 2004-2018en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record