Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSeljelid, Elisabeth
dc.contributor.authorBrandt, Liv Mari
dc.date.accessioned2009-07-07T09:01:55Z
dc.date.available2009-07-07T09:01:55Z
dc.date.issued2009-05-15
dc.description.abstractOppgaven handler om læringsprosesser og læringsutbytte av undervisningsopplegg i et simulert akuttmiljø. Oppøvelse av handlingskompetanse til funksjonsdyktighet er hovedfokus innen spesialsykepleie. Dette utviklingsarbeidet har blitt mulig da Videreutdanningene i Anestesi-, Barne-, Intensiv-, Kreft-, og Operasjonssykepleie høsten 2006 kjøpte avanserte pasientsimulatorer; SiM Baby og SiM Man dukker utstyrt med eget softwareprogram. Mine funn gir grunnlag for ulike vinklinger og jeg har belyst i analysen av datamaterialet følgende hovedfunn: Viktigheten av å kunne tørre prøve ut på SiM Baby. Muligheten til å utveksle subjektiv opplevelse, utrykke sin indre angst knyttet til forandring i yrkesrollen. Modning i forhold til det å inneha stadig større ansvar i en sosial praksis. Muligheter til å modnes i å bli kjent med egne reaksjoner i akuttsituasjonen i et praksisfellesskap med forskjellige personer og profesjoner. I helsevesenet etterspørres stadig mulighet til å gjøre simuleringsøvelser av akutte eller kritiske situasjoner med flere yrkesgrupper. Undervisningsopplegg med simulatorøvelse tilstrebes nå blir en større del av det pedagogiske tilbudet i videreutdanningen. Kan studenten i større grad utforme sine læringsmål? Kan refleksjoner fra den obligatoriske læringsloggen knyttet til praksis bidra til å skissere scenario som utgangspunkt for en gruppes simuleringsøvelse? Informantene var motiverte og opplevde nytteverdi og en trygg ramme for læring i simuleringsøvelsene. De hadde erfart en personlig og verdifull faglig etisk ramme.en
dc.format.extent531941 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1966
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1724
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2009 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-6308nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en
dc.subjectVoksenpedagogikken
dc.subjectsimulert akuttmiljøen
dc.titleSimulert akuttmiljø - simuleringsøvelse : en studie om læringsutbytte hos studenter i videreutdanning i barnesykepleieen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel