Show simple item record

dc.contributor.advisorStaupe-Delgado, Reidar
dc.contributor.authorØkland, Amund Karison
dc.date.accessioned2020-10-30T09:06:06Z
dc.date.available2020-10-30T09:06:06Z
dc.date.issued2020-07-13
dc.description.abstractHver gang vi samler mennesker innebærer dette et element av risiko. Det er ikke mangel på ulykker der store menneskeansamlinger er involvert eller grunnen til dødsfall og skader. Internasjonalt og i Norge ser vi en betraktelig årlig økning i musikkfestivalers popularitet. Det som særpreger en musikkfestival er at den ofte er midlertidig, og tilbyr en opplevelse utenom det vanlige. Den økende trenden, stadige ulykker og dens midlertidighet skaper behovet for å undersøke sikkerheten på musikkfestivaler. Det analytiske rammeverket i studien bygger på teorier til sikkerhetsstyring og myndighetenes påvirkning for å trygge musikkfestivaler. Problemstillingen studien søker å besvare er: Hvordan påvirker myndighetskrav musikkfestivalarrangører sitt sikkerhetsstyringsarbeid? Gjennom dokumentanalyse og deltakende observasjon har denne studien et mål om å bidra med ny kunnskap om hvordan lover og forskrifter påvirker sikkerheten til en musikkfestival. Studien identifiserer det relevante lovverket og ser på betydningen av formuleringer og myndighetstilsyn, og hvordan arrangør blir påvirket av dette. Funnene tyder på at sikkerhetsstyringen blir mest påvirket av det spesifikke lovverket, men at dette omfatter en for snever del av sikkerhetsutfordringene. Det resterende generelle lovverket er utformet så generelt at arrangør må selv tolke og implementere sikkerhetstiltak. Ettersom det generelle lovverket ikke blir kontrollert, er sikkerhetsstyringen på musikkfestivaler derfor svært personavhengig.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19718
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDSVF-3920
dc.subjectSamfunnnsikkerheten_US
dc.subjectBeredskapen_US
dc.subjectSikkerhetsstyringen_US
dc.subjectMusikkfestivalen_US
dc.subjectRisikoen_US
dc.subjectMyndighetskraven_US
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400en_US
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400en_US
dc.titleSikkerhetsstyring på musikkfestivalen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)