Show simple item record

dc.contributor.advisorStaupe-Delgado, Reidar
dc.contributor.authorDahl, Maria Bjerkmo
dc.date.accessioned2020-10-30T09:22:19Z
dc.date.available2020-10-30T09:22:19Z
dc.date.issued2020-06-14
dc.description.abstractSamfunnssikkerhet er et fagfelt i utvikling og vi ser en økning i antall institusjoner som tilbyr utdanninger innenfor fagfeltet. Disse utdanningene er etablert på bakgrunn av et behov i markedet som understreker tverrfaglighet og bredde i fagfeltet. Med bakgrunn i dette ser oppgaven nærmere på de ulike fagmiljøene i samfunnssikkerhet og hvordan de står i forhold til hverandre med et spesielt fokus på hvorvidt vi ser det har oppstått ulike fagtradisjoner i de ulike miljøene, eller hvorvidt vi ser en koherens knyttet til begrepet. Dermed er oppgavens problemstilling: Hvordan står de ulike studietilbudene knyttet til samfunnssikkerhet i forhold til hverandre? Oppgaven baserer seg på data fra 8 studieprogrammer gjennom intervju og spørreundersøkelse, i tillegg til innholdsanalyse. Funnene tyder på at det er en variasjon i tematisk fokus fra fagstabene sitt ståsted. Noen ulikheter vektlegges muntlig, men som ikke nødvendigvis manifesterer seg i studieplanene og emnebeskrivelsene, og motsatt. Funnene viser også til at det tematiske fokuset studentene vektlegger ikke nødvendigvis henger sammen med hva som faktisk vektlegges i studiet men er påvirket av blant annet sosiale faktorer. Det sosiale aspektet kan også gjenspeiles i studienes innhold som også påvirkes av enkeltpersoner og individer som legger føringer for hva som skal vektlegges. Allikevel viser det seg en viss koherens i studentenes forståelse av samfunnssikkerhet. Selv om studentene beskriver hendelser på en større, samfunnsmessig skala, er det allikevel vanskelig å utelukke de mindre, dagligdagse hendelsene fra begrepet. Oppgaven konkluderer med at vi på dette tidspunkt ikke kan konkludere med at det finnes markerte tradisjoner, men at dette kan endres med tiden grunnet den sentrale rollen enkeltindivider og ildsjeler i et fagmiljø spiller i en slik utvikling.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19722
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDSVF-3920
dc.subjectsamfunnssikkerheten_US
dc.subjectutdanningen_US
dc.subjectfagmiljøen_US
dc.subjectfagtradisjoneren_US
dc.subjectskoleren_US
dc.subjectbegrepsforståelseen_US
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Security and vulnerability: 424en_US
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Sikkerhet og sårbarhet: 424en_US
dc.titleTradisjon og utvikling i samfunnssikkerhetsfaget- mot koherens eller divergens?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)