Show simple item record

dc.contributor.advisorBorch Michalsen, Bård
dc.contributor.authorTrones, Stian
dc.date.accessioned2020-11-19T09:41:10Z
dc.date.available2020-11-19T09:41:10Z
dc.date.issued2020-05-28
dc.description.abstractDenne oppgaven dreier seg om endringen ny ordning for militært tilsatte har for anseelsen av en nyutdannet troppssjef. Ny ordning for militært tilsatte er en ny personellstruktur som endrer organisering og implementerer en ny utdanningsreform. Organiseringen deler de ansatte i to hovedkategorier; offiseren og spesialisten. Disse har med utdanningsreformen fått andre inngangsverdier til grad, kompetanse og erfaring. Karriereveien har derfor blitt delt sammen med utdanningsløpene og endret krav til erfaring i stillinger. Vinklingen jeg har valgt er hvordan oppfattelsen av de ansatte er for å bli ledet av en troppssjef uten tidligere arbeidserfaring eller fagkompetanse utover den akademiske utdannelsen krigsskolen leverer. Som teoretisk grunnlag for drøftingen i denne oppgaven har jeg valgt teori innenfor legitim- og tillitsbasert ledelse samt litt organisasjonsteori for å tydeliggjøre den organisatoriske endringen. I tillegg til problemstillingen har jeg to forskningsspørsmål som forteller mer om forutsetningene er til stedet i tillegg til utfordringer den fysiske organiseringen gir. Dette handler om hvorvidt ny ordning for militært tilsatte ivaretar troppssjefens anseelse og om det vil være bærekraftig for å lykkes med endringen. Anseelsen av den nyutdannede troppssjefen og hvordan han fungerer i det nye systemet kan kun måles og stadfestes etter implementeringen har spilt seg ut. Men basert på funnene og teorien så ligger forutsetningene til stedet både organisatorisk og gjennom ny utdanningsreform så lenge implementeringen utspiller seg slik den er skissert.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19874
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3906
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.subjectLegitimiteten_US
dc.subjectTilliten_US
dc.subjectStrukturendringen_US
dc.subjectForsvareten_US
dc.subjectLedelseen_US
dc.titleTroppssjefers legitimitet: Påvirket av en strukturell endring? En kvalitativ studie av troppssjefers legitimitet i forbindelse med implementering av ny personellstruktur i Forsvareten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)