Show simple item record

dc.contributor.advisorLyngnes, Sølvi
dc.contributor.authorBrandbu, Mads Gran
dc.date.accessioned2020-12-02T06:48:12Z
dc.date.available2020-12-02T06:48:12Z
dc.date.issued2020-08-31en
dc.description.abstractOppgaven omhandler hvorfor logistikkutdannede offiserer slutter i Hæren og er en kvalitativ undersøkelse med semi-strukturerte intervju. Personellet skal være Forsvarets viktigste ressurs, men i Hæren er det få logistikkutdannede offiserer som fortsetter etter å ha gjennomført stabstjeneste på bataljonsnivå. Med innføringen av ordning for militært tilsatte (OMT) er målsettingen at offiserer og spesialister skal utfylle hverandre og det investeres hvert år mye i å utdanne et lite antall offiserer innenfor ledelse, med fordypning i militær logistikk. Det er derfor hensiktsmessig, både økonomisk og i et kompetanseperspektiv, å beholde disse offiserene for å ivareta forvaltning og økonomikompetansen i Hæren og Forsvaret. Det som finnes av studier på sluttrater i Forsvaret, er på et overordnet nivå for hele Forsvaret eller primært på spesialistene. Studiens hensikt har vært å se om årsakene til at logistikkutdannede offiserer slutter, kan knyttes til motivasjonsteori og organisasjonsendringer. Det er derfor gjort bakgrunnssøk i tilgjengelig litteratur og oppgaver som omhandler lignende tematikk. For å besvare oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål er det gjennomført intervju. Informantene har vært offiserer med utdannelsen ledelse med fordypning i militær logistikk, som er uteksaminert i tidsperioden 2010-2016 og som har sluttet i Hæren. Resultatet av undersøkelsen viser at organisasjonsendringer og motivasjon har hatt en klar påvirkning på hvorfor informantene har sluttet i Hæren. Samtidig er det underliggende motivasjonsårsaker, som gjør at organisasjonsendringer bare delvis forklarer hvorfor informantene har sluttet. Konklusjonen på oppgaven er derfor at organisasjonsendringer og fravær av motivasjon, grunnet få karrieremuligheter, er primærårsaker til at logistikkutdannede offiserer slutter i Hæren. Samtidig kan ikke faktorene geografisk lokasjon og belønning for innsats utelukkes. Nøkkelord: Hæren, logistikkutdannede offiserer, motivasjon, organisasjonsendringer, slutter.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19955
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3910
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US
dc.titleHvorfor slutter Hærens logistikkutdannede offiserer? En kvalitativ studie om hvorfor logistikkutdannede offiserer slutter i Hæren.en_US
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveno


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record