Show simple item record

dc.contributor.advisorEngelseth, Per
dc.contributor.authorAlknes, Martin
dc.date.accessioned2020-12-02T13:01:07Z
dc.date.available2020-12-02T13:01:07Z
dc.date.issued2020-08-31
dc.description.abstractInnkjøpsfunksjonen i virksomheter har i moderne tid fått en dreining fra en ren «skaffefunksjon» til å utøve supply chain management, eller forsyningsledelse. Fokuset har skiftet fra kostnadsoptimering til hvordan kan verdiskapningen økes gjennom forsyningsaktivitet. Forsvarets investeringsplan viser 15-20 milliarder kroner i årlige midler tildelt til anskaffelser av materiell, som skal gi verdi i form av økt kampkraft og evne til å ivareta sitt samfunnsansvar. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har gjennomført en studie gjennom året 2019 som viser potensial for store besparelser i forsvarssektoren og stadfester en rekke tiltak for forbedring og effektivisering, deriblant innen materiellanskaffelser. Tiltakene er formulert spesifikt til hver etat i forsvarssektoren, uten et overordnet forbedringsplan sett på materiellinvesteringsvirksomheten som helhet. Denne studien søker å samordne FFI sine funn og tiltak, se disse opp imot gjeldende praksis og diskutere grep som tar for seg materiellinvesteringsvirksomheten som helhet, i lys av teorier inne innkjøp, prosjekt, styring og prosessforbedring. Studiets problemstilling er: Hvilke grep kan fattes i forsvarssektoren for helhetlig forbedring og effektivisering av materiellinvesteringsvirksomhet i etterkant av FFI studie «Hvordan skape økonomisk handlingsrom i den nye langtidsplanen – potensial for forbedring og effektivisering 2021-2024». Studien er gjennomført i 3 deler. I del 1, dokument-studie, for å skape grunnlag for videre undersøkelser. I del 2, case-studie, ble det valgt ut et mellomstort anskaffelsesprosjekt. Funn i del 2 skape grunnlag for videre undersøkelse i del 3, liten-N-studie, der hensikten var å se om funn i case-studien er gjennomgående for større del av materiellinvesteringsvirksomheten eller forhold isolert til casen som er undersøkt i del 2. Studiets funn viser flere grep i materiellinvesteringsvirksomheten innen organisering, styring og prosess, som enten muliggjør ellet støtter gevinstrealisering av FFI (2019) sine forbedrings og effektiviseringstiltak. Nøkkelord: Forsvaret, innkjøp, anskaffelsesprosjekter, prinsix, case-studieen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19965
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3910
dc.subjectForsvareten_US
dc.subjectinnkjøpen_US
dc.subjectanskaffelsesproskjekteren_US
dc.subjectprinsixen_US
dc.subjectcasestudieen_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.titleEffektivisering og forbedring av materiellinvesteringsvirksomhet i forsvarssektorenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record