Show simple item record

dc.contributor.advisorNerskogen, Even
dc.contributor.authorMatulevicius, Audrius
dc.date.accessioned2020-12-03T11:47:25Z
dc.date.available2020-12-03T11:47:25Z
dc.date.issued2018-11-29
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler arbeidsmiljø og kreativitet i H. Mydland AS. Studiet beskriver ansattes oppfatning av ulike arbeidsmiljøforhold som har betydning for kreativitet. Hensikten med denne studien er å kartlegge arbeidsmiljøfaktorer som påvirker kreativitet i H. Mydland as. En ide om en god match mellom ansatt og dens arbeidsplass er et av hovedmålene i organisasjonspsykologi. Det å generere og implementere nye ideer, finne bedre måter å gjøre ting på, drive med produkt- og tjenesteutvikling, gå i takt med kunnskap og teknologiutvikling er viktige suksessfaktorer som har betydning for organisasjoners resultater og verdiskapning totalt sett. Som følge av globalisering, stadig økende realiseringsbehov og fokus på egen utvikling blant de ansatte, har fokuset på arbeidsmiljø økt betraktelig i de fleste organisasjoner verden rundt. I dagens verden blir menneskelige ressurser en betydelig garanti for organisasjonens effektive ytelse som også bidrar til at organisasjoner oppnår sine mål. Derfor er det nødvendig å være særlig oppmerksom på menneskelige ressurser og trivsel for ansatte. Det antas at jobbtrivsel, helse og yteevne er de viktige psykososiale arbeidsmiljøfaktorene som har betydning for individuell kreativitet. Først og fremst handler det om indre motivasjon som stimuleres av det sosiale miljøet. Faktorer som autonomi, støtte, forutsigbarhet og betydning i arbeidet, optimal utfordring på jobb, oppgave interesser er sentrale for ansattes indre motivasjon som videre påvirker kreativitet. Mange gjennomførte undersøkelser viser at faktoren positive utfordringer på jobben er den mest utslagsgivende for kreativitet. Høy skåre på utfordringer gir et arbeidsmiljø preget av høy indre motivasjon, arbeidsglede og en tilfredsstillende følelse av mening med det man gjør.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19968
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2018 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSTV-3910
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US
dc.titleArbeidsmiljø og Kreativitet. Beskrivende Studie av Arbeidsmiljø og Kreativitet i H. Mydland ASen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)