Show simple item record

dc.contributor.advisorMorten, Brattvoll
dc.contributor.authorSimonsen, Eirin Helen
dc.date.accessioned2020-12-11T08:36:15Z
dc.date.available2020-12-11T08:36:15Z
dc.date.issued2020-11-01
dc.description.abstractEtter revideringen av barnehageloven i 1995 så har barnehagen som organisasjon gjennomgått en rekke endringer. Det har blitt en strammere politisk styring og fokuset på barnehagens samfunnsmandat har økt betraktelig. Undersøkelser som har vært gjort, viser at den pedagogiske bemanningen i den norske barnehagen ikke er tilstrekkelig. Derfor ble det i 2018 vedtatt en ny pedagognorm som skal sikre en høyere kvalitet og mer fagkompetanse i den norske barnehagen. I kjølvannet av pedagognormen foregår det et stort implementeringsarbeid rundt om i barnehagene. I forbindelse med dette så har jeg undersøkt hvilke utfordringer og muligheter en kan møte på ved implementeringen av denne nye normen. Jeg har valgt å bruke kvalitativ metode og intervju i min studie. Jeg har intervjuet barnehageeiere og barnehagestyrere i en mindre kommune i nord-Norge for å kunne svare på min problemstilling. Teoretisk har jeg brukt ulike oversettelses- og organisasjonsteorier for å nyansere implementeringen av pedagognormen. Pedagogtettheten i barnehagene varierer, og det er ikke nok pedagoger til å fylle kravet i pedagognormen. Det jobbes på kommunalt nivå og på styrer nivå for å innfri pedagognormen og implementere den rundt i barnehagene. Ved for lite pedagoger oppstår det ulike utfordringer som har sine ringvirkninger på barnehagene. Jeg har sett på hva som skjer når pedagognormen skal oversettes og implementeres, med utgangspunkt i de utfordringene barnehageeier og barnehagestyrer møter på i en liten kommune i nord-Norge. Det som kom frem i min forskning er at det lokalt jobbes for at pedagogtettheten skal økes og det tas hensyn til de ulike kontekstene i hver barnehage. Nasjonalt spriker gapet mellom utøvende makt, fagfeltet og profesjonen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/20054
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDLPU-3900
dc.subjectHumanoriaen_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.titleEn kamp om kompetanse. En kvalitativ studie av pedagognormens fordeler og ulemper i en liten kommune i nord- Norgeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)