Show simple item record

dc.contributor.advisorKristiansen, Roald E
dc.contributor.authorJørstad, Janne Grete
dc.date.accessioned2020-12-15T14:51:06Z
dc.date.available2020-12-15T14:51:06Z
dc.date.issued2020-10-24en
dc.description.abstractOppgavens hovedmål har vært å gi en fremstilling av julefeiringen på SS-Strafgefangenenlager Falstad under andre verdenskrig, for så å forsøke å si noe om betydningen av denne feiringen i et ritualteoretisk perspektiv. Oppgaven gjør innledningsvis kort rede for Falstads historie fra det blir bygd i 1929 og frem til i dag, hvor det benyttes som minnested, museum og senter for menneskerettigheter. Dernest gjøres det mer utførlig rede for forholdene under andre verdenskrig når bygningen og området rundt får benevnelsen SS-Strafgefangenenlager, en av landets verste og mest brutale fangeleirer under andre verdenskrig. Her får man et innblikk i en brutal og meningsløs hverdag, med levekår så dårlige at det er vanskelig å forstå for mennesker i dag. Oppgavens hoveddel byr på et innblikk i et rikt kildemateriale av dagbøker, beretninger og andre kilder fra Falstadsenterets omfattende arkiv. Her refereres det til alle kilder som på noe sett har tilknytning til julen og feiringen av denne. Her finnes dagbøker fra mennesker som satt både korte og lengre opphold bak piggtråden i løpet av de fire årene krigen pågikk. Videre settes disse fortellingene inn i et ritualteoretisk perspektiv, med tre hovedfokus: maktperspektivet, opprettholdelsen av normaltilstanden og til slutt, det meningsskapende i julefeiringen. Alle disse tre perspektivene settes inn i Hans Stifoss-Hanssens og Ronald Grimes forståelse av ritualer og ritualenes funksjon.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/20063
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.subject.courseIDREL-3901
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150en_US
dc.titleFred på jord, fryd på jord: julefeiring blant fangene i SS-Strafgefangenenlager Falstad under andre verdenskrig.en_US
dc.typeMastergradsoppgaveno
dc.typeMaster thesisen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record