Now showing items 48-66 of 66

  • Regional verdiskaping : mangfold eller spesialisering? 

   Karlstad, Malin Anitadatter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-11-30)
   Oppgaven drøfter klyngefenomenet med et fokus på eksternaliteter. Et skille presenteres mellom de geografisk betingede Jacobs urbaniserings eksternaliteter mellom sektorer, og Marshalls lokaliserings eksternaliteter internt for sektorer. Identifisering av de ulike typene klyngeeksternalitetert blir drøftet ved hjelp av teoretisk modellering og eksemplifiserer ved en empirisk tilnærming. Videre ...
  • The Relationship Between Education and Health in Russia. Does Younger School Enrollment Improve Health Outcomes in Adulthood? 

   Jensen, Marius Johan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
   This thesis investigates the causal relationship between schooling and health outcomes in adulthood. It attempts to clarify if younger enrollment in the Russian primary school improved health later in life. Research on causal inferences in social processes and public services is important because it can give policy makers information on how to allocate resources more efficiently and more equitably. ...
  • Renewable energy policy Comparison between EU and China - An empirical analysis with experience curve on EU and Chinese Solar industry 

   Gao, Jiabin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-06)
   The renewable energy sources (RES) has been largely adopted in the world, especially European Union and it has become the main market for wind energy and solar photovoltaic energy. With the stimulation impact from the Feed-in tariffs (FIT), the Solar PV market blowout since 2004. However, even tough with the stimulation of support schemes, the solar energy is still beyond publics bearing. The ...
  • Representativt demokrati med mulighet for korrigering 

   Olaussen, Nanstein (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06)
   Representativt demokrati med mulighet for korrigering er enda et forsøk på å løse de problemer dagens demokrati synes å ha. Den er ment å kunne korrigere eventuelle avvik i meninger mellom representantene og deres respektive velgere på en effektiv måte ved bruk av kommunikasjonsteknologi. Siden korrigeringen er hemmelig og inneholder budsjettbetingelser, kan "bedre" voteringsprosedyrer tas i bruk, ...
  • Resultatbasert forskningsfinansiering i universitets- og høgskolesektoren : virkninger av insentiver? 

   Pedersen, Eli Margrete (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-15)
   I problemstillingen har jeg sett på produksjonsvirkninger av endringer i finansieringssystemet for universiteter og høgskoler, nærmere avgrenset til virkning av resultatbasert omfordeling i forskningsproduksjonen. Oppgaven er konsentrert om sammenhengen mellom incentivordninger på institutt/forskernivå og vitenskapelig produksjon, og eventuelt andre faktorer som påvirker output. Teoretisk grunnlag ...
  • Risikopremier i norske renter 

   Hansen, Arne Hugo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010)
   Denne oppgaven tar opp forskjeller i renter i ulike renteinstrumenter, kalt for risikopremier. Risiko som i hovedsak kan knyttes til usikkerhet om fremtidig renteutvikling. Gjennom teori og undersøkelse som finnes i finanslitteraturen og egne undersøkelser er det grunnlag for å konkludere med tilstedeværelse av risikopremier i terminrenter. Derav vil i tillegg til forventninger til fremtidig rentenivå ...
  • The Search for Social Status and Risk Taking Behavior. Evaluating the possible link between positional preferences and social comparison, social identity and risk taking behavior in avalanche terrain 

   Skjeldås, Maria Karoline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-31)
   Avalanche seminars are well attended in Norway, but despite this people are still caught by avalanches every year. Skiers and snowboarders counts for many of the victims, and the majority of accidents take place in steep terrain. Many of the victims had sufficient amount of knowledge about venturing in avalanche terrain, but still did not respond to signs of hazard. This thesis has taken a closer ...
  • Sentrum og periferi : Dixit-Stiglitz-Krugman modellen 

   Haugslett, Åge Torbjørn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-04)
   SAMMENDRAG Primærkilden for denne masteroppgaven er; Fujita, Masahisa – Krugman, Paul og Venables, Antony J: ”The Spatial Economy ”, The MIT Press 1999. Den grunnleggende 2x2x2 Dixit-Stiglitz-Krugman modellen for monopolistisk konkurranse, med 14 koplede likninger, er utviklet ved bruk av gitte data og Dixit-Stiglitz funksjonen – og én optimering. I primærkilden brukes to optimeringer. Fra denne ...
  • Seriously, do you have an iPhone too? Survey evidence of positional goods 

   Fernández Garcia, Carla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-08-31)
   Independent of nationality, age, social class, the culture or the customs, the mobile phone has become, in a short period of time, as the most popular medium of communication chosen by humans. In little more than ten years it has become an essential element for the great majority of the population. The purpose of this paper is to investigate if the mobile phones as highly positional as other status ...
  • Sickness absence in Troms County. Trends and risk factors 

   Chekanova, Ekaterina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
   This thesis examines the dynamics of the sickness absence in Troms county. High level of sickness absence in Norway causes substantial costs for sick pay scheme and replacement workers likewise significant reduction in productivity. Awareness of the trends of sickness absence and the risk factors which increase the likelihood of sick leave contributes to the establishment of proper policies aimed ...
  • State Ownership. The history, risk review and historical performance of the Norwegian state portfolio from 2003-2014 

   Ånesen, Ørjan Mikkelsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   The purpose of this thesis was to test whether there was a significant difference in the risk adjusted returns for the state portfolio, measured against the Norwegian market index or an alternative investment in the global stock market for the period 2003-2014. The Norwegian government has an extensive ownership. The companies they own accounts for almost 1/3 of the value of all the stocks on the ...
  • Subsidiering av forskning og utvikling 

   Nilsen, Laila Berg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Oppgaven tar for seg hvilken innvirkning myndighetenes mål for subsidiering av vekstbedrifter har for valg av subsidieringsrate og samfunnsøkonomisk velferd. Jeg skiller mellom tre mål: maksimering av velferd, maksimering av forskning og utvikling, og et tallfestet mål på FoU-nivået (Lisboa-strategien). Det antas to bedrifter som samarbeider om forskning og utvikling. Modellen kan tolkes som å gjelde ...
  • The Sunk Cost Fallacy and Risk-Taking Behaviour. Evidence from a computer game experiment 

   Skognes, Martin Tangstad; Noste, Hannah Sire Kristoffersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-31)
   We examine whether behavioural sunk costs are related to an increased willingness to make risky decisions. Rational agents’ decisions should not be contingent on sunk costs; however, foregoing research suggests that individuals in fact do react to such costs. Few studies have examined behavioural sunk costs and risk-taking with “real stakes”, which is an important topic of research as many ...
  • Theories and tests for bubbles 

   Larsen, Espen Sirnes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1997)
  • Tourism Demand in Northern and Southern Norway: A Survival Analysis Approach 

   Alizadeh Ashrafi, Tannaz (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-08)
   The twentieth century is a golden era for technology and transportation boost, which facilitates taking journey all over the world. Traveling for any purpose such as leisure, meetings, conferences, conventions, business, educational and medical trips is considered to be one the most profitable industries in the world and the cornerstone of many economies. Norway has a great reputation among overseas ...
  • Transportkostnaders innvirkning på fordelingen av økonomisk aktivitet mellom regioner 

   Olsen, Sissel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-16)
   Denne oppgaven tar for seg hvilke effekter det har at en region har vesentlig høyere intraregionale transportkostnader enn en annen, noe som gjøres ved å anta en sentrum-periferimodell med to regioner og to sektorer. I første del av oppgaven gjør jeg rede for bakgrunnen for oppgaven, og diskuterer deretter forskjellige teorier og begreper. I andre del forteller jeg kort om Ny Økonomisk geografi, ...
  • Ulike kredittinstitusjoners utforming av kredittkontrakter i rurale markeder 

   Pettersen, Ingrid Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-09)
   Denne oppgaven tar for seg manglende tilgang på kreditt blant rurale låntakere i utviklingsland. Årsaken er problemer knyttet til asymmetrisk informasjon og hånhevelsesproblemer. Alle utlånere har behov for sikkerhet for å kunne tilby kreditt. Pant er et eksempel på dette. I modelleringne blir det derfor vist hvordan pant kan redusere kredittrasjoneringen. Derimot er pant en mangelvare blant de aller ...
  • Unemployment rate, Labor-Market and Sickness-absence. How the unemployment affects sickness-absence in Troms County. An empirical analysis 

   Berthung, Espen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-09-03)
   This thesis investigates how the unemployment rate affect the sickness-absence in Troms county. For doing so, we set up a model that investigates the causal relationship between labor market tightness and workers absence behavior and the cyclical selecting of employees with bad health during different states of the business cycle. We take advantage of over 230,000 recorded sickness-absences and ...
  • Using graded sick leaves to affect leave length. An empirical analysis on the effects of graded sick leaves on leave length in Troms, Norway 

   Kristoffersen, Vidar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
   Graded sick leaves might be used to extract otherwise untapped capacity for productivity in sick or injured workers, but what are the secondary effects of such a policy? This thesis aims to answer the question of how the use of graded sick leaves might affect the length of the sick leave using comprehensive sick leave data from Troms county in Norway from 2010 through 2017. Aparametric Weibull ...