Now showing items 55-60 of 60

  • Theories and tests for bubbles 

   Larsen, Espen Sirnes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1997)
  • Tourism Demand in Northern and Southern Norway: A Survival Analysis Approach 

   Alizadeh Ashrafi, Tannaz (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-08)
   The twentieth century is a golden era for technology and transportation boost, which facilitates taking journey all over the world. Traveling for any purpose such as leisure, meetings, conferences, conventions, business, educational and medical trips is considered to be one the most profitable industries in the world and the cornerstone of many economies. Norway has a great reputation among overseas ...
  • Transportkostnaders innvirkning på fordelingen av økonomisk aktivitet mellom regioner 

   Olsen, Sissel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-16)
   Denne oppgaven tar for seg hvilke effekter det har at en region har vesentlig høyere intraregionale transportkostnader enn en annen, noe som gjøres ved å anta en sentrum-periferimodell med to regioner og to sektorer. I første del av oppgaven gjør jeg rede for bakgrunnen for oppgaven, og diskuterer deretter forskjellige teorier og begreper. I andre del forteller jeg kort om Ny Økonomisk geografi, ...
  • Ulike kredittinstitusjoners utforming av kredittkontrakter i rurale markeder 

   Pettersen, Ingrid Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-09)
   Denne oppgaven tar for seg manglende tilgang på kreditt blant rurale låntakere i utviklingsland. Årsaken er problemer knyttet til asymmetrisk informasjon og hånhevelsesproblemer. Alle utlånere har behov for sikkerhet for å kunne tilby kreditt. Pant er et eksempel på dette. I modelleringne blir det derfor vist hvordan pant kan redusere kredittrasjoneringen. Derimot er pant en mangelvare blant de aller ...
  • Unemployment rate, Labor-Market and Sickness-absence. How the unemployment affects sickness-absence in Troms County. An empirical analysis 

   Berthung, Espen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-09-03)
   This thesis investigates how the unemployment rate affect the sickness-absence in Troms county. For doing so, we set up a model that investigates the causal relationship between labor market tightness and workers absence behavior and the cyclical selecting of employees with bad health during different states of the business cycle. We take advantage of over 230,000 recorded sickness-absences and ...
  • Using graded sick leaves to affect leave length. An empirical analysis on the effects of graded sick leaves on leave length in Troms, Norway 

   Kristoffersen, Vidar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
   Graded sick leaves might be used to extract otherwise untapped capacity for productivity in sick or injured workers, but what are the secondary effects of such a policy? This thesis aims to answer the question of how the use of graded sick leaves might affect the length of the sick leave using comprehensive sick leave data from Troms county in Norway from 2010 through 2017. Aparametric Weibull ...