• Dekomponering av bygg i den nordnorske eiendomsbransjen : en analyse av avskrivningspraksis 

      Åsheim, Anneline Johansen; Heimlund, Tone Røst (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-16)
      I denne studien har vi undersøkt avskrivningspraksis i nordnorske eiendomsselskaper og deres etterlevelse av regnskapsreglene på det aktuelle området. Hovedfokuset for studien er hvorvidt dekomponering anvendes i bransjen og hvilke holdninger selskapene har med tanke på en dekomponeringsløsning i fremtiden. Vi har i tillegg sett på en rekke forhold som avskrivningsmetode, avskrivningstid, revurdering ...