• Styring i en franchisekjede. Basert på tillit eller mistillit? 

      Albrigtsen, Marlen Isabell (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
      Dagligvaremarkedet i Norge har endret seg kraftig de siste tiår, og per dags dato styres hele markedet i hovedsak av kun tre aktører. Konkurransen er hard og kjedene ser hele tiden etter muligheter for forbedring. Samtlige av de tre største kjedene bruker en kjedemodell som kan knyttes mot franchise, og det brukes da det har mange fordeler i forhold til andre modeller. Dermed er det også viktig at ...