• Prestasjonsanalyse av bransjefond 1992-2009 

      Antonsen, Vegard; Skaanes, Thomas Jevningen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-14)
      Dette er en oppgave som tar for seg prestasjonen til bransjefond notert på Oslo Børs. Det er bransjene finans, helse og teknologi som kartlegges. Totalt er det 58 bransjefond hvorav seks innenfor finans, 19 innenfor helse og 33 innenfor teknologi. Disse i tillegg til hovedindeksen på Oslo Børs, OSEBX, og MSCI Barra World index danner datagrunnlaget for analysen. Mer eksakt har vi i denne oppgaven ...