• Fundamental verdivurdering av Posten Norge AS. En strategisk og finansiell analyse 

      Bårdsen, Erling (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
      Formålet med denne masteroppgaven er å beregne den fundamentale verdien til Posten Norge AS. Posten Norge AS er opprinnelig Norges nasjonale postselskap, opprettet i 1647. I nyere tid har Posten Norge AS etablert seg som et betydelig logistikkselskap, både nasjonalt og internasjonalt. Med bakgrunn i dette, er spørsmålet om børsnotering kommet på dagsorden, og en verdivurdering er høyst relevant. ...