Now showing items 1-1 of 1

    • Å finne og gi mening. En casestudie om mellomlederes prosess med å finne og gi mening i endring 

      Børs-Lind, Siri Hallingby (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
      Temaet for denne masteravhandlingen er mellomlederes prosess med å finne og gi mening i endringsprosesser. Oppgaven stiller spørsmålet om hvorvidt det er en sammenheng mellom mellomledere sin prosess med å finne mening i en endring, og hvordan mellomlederne støtter de ansatte ved å gi mening til endring. Hensikten er å bidra med en økt innsikt innenfor forskningsfeltene mellomledere, endring og ...