Now showing items 1-1 of 1

    • Når bestemor er på anbud. En studie av kommuners sikring mot redusert kvalitet ved konkurranseutsetting. 

      Edvardsen, Silje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
      Det har i den senere tid blitt påpekt et større behov for økt produktivitet i offentlig sektor. Et virkemiddel det offentlige benytter for denne hensikt er konkurranseutsetting, hvor utførelsen av tjenesten settes ut i markedet. Det er likevel et omdiskutert tiltak, hvorpå det argumenteres for at private kommersielle tilbyderes målstruktur kan medføre redusert kvalitet på tjenestene. På bakgrunn av ...