Now showing items 1-2 of 2

  • Hvordan lykkes med implementering av taktskifte i Grong Sparebank og Lillestrøm Banken 

   Eivik, Niklas; Hansen, Rune André (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-12-02)
   Oppgavens problemstilling er: Hvordan lykkes med implementering av Taktskifte/Løft i Grong- og Lillestrøm Sparebank? Vi vil i oppgaven se på hvordan konteksten til bankene er i forhold til hvordan utformingen på en endringsprosess burde være. Formålet med oppgaven er at bankene i Eika som skal gå i gang med endringene har verdifull informasjon som kan lette arbeidet med implementeringen gjennom å ...
  • Hvordan lykkes med implementering av Taktskifte i Grong Sparebank og Lillestrøm Banken? 

   Hansen, Rune Andrè; Eivik, Niklas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-12-02)
   SAMMENDRAG Oppgavens problemstilling er: Hvordan lykkes med implementering av Taktskifte/Løft i Grong- og Lillestrøm Sparebank? Vi vil i oppgaven se på hvordan konteksten til bankene er i forhold til hvordan utformingen på en endringsprosess burde være. Formålet med oppgaven er at bankene i Eika som skal gå i gang med endringene har verdifull informasjon som kan lette arbeidet med ...