Now showing items 1-1 of 1

    • Analyse av en todelt freemium-modell i et tosidig plattformmarked 

      Elvevold, Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-16)
      Denne masteroppgaven ser på konkurransesituasjonen i det norske markedet for streaming av musikk. Oppgavens hovedvekt ligger på den svenske streamingtjenesten Spotify, som siden oppstarten i 2008 har vokst seg til å bli den største aktøren i det norske markedet. Oppgaven ønsker å analysere faktorer som er med på å forklare selskapets sterke posisjon i det norske streamingmarkedet for musikk. Teori ...