Now showing items 1-1 of 1

    • Hva kjennetegner bedrifter som leverer årsregnskapet for sent? En studie av bedrifter fra restaurantbransjen 

      Enoksen, Kurt Asbjørn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-30)
      Formålet med dette studiet er å undersøke om tidspunkt for innlevering av årsregnskap er relevant og betydningsfull informasjon til en bedrifts interessenter når de skal vurdere bedriftens økonomiske stilling. Hensikten med en slik undersøkelse er at en tidlig identifikasjon av bedrifter med økonomiske problemer, kan redusere økonomiske tap hos interessenter. Et annet formål var å avdekke om det ...