Now showing items 1-1 of 1

    • Er kraftselskapers investeringer utenfor kjernevirksomheten lønnsomme? 

      Ersfjord, Nina; Egner, Ingvild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-02)
      I denne studien har vi gjennomført en empirisk tidsserieanalyse av kraftbransjen. Vi har tatt flere forutsetninger for gitt for å kunne gjennomføre analysen på en god måte. Analysen ble gjennomført ved bruk av ti kraftselskapers finansregnskaper for perioden 2003–2012, og i tillegg så vi nærmere på selskapenes strategiske satsingsområder. Vi har operasjonalisert investeringene basert på informasjon ...