Now showing items 1-1 of 1

    • Bedre føre var... En undersøkelse av hvordan foretak kan styre og kontrollere prestasjonen innenfor et målområde 

      Fredriksen, Christian; Martinsen, Bjarne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
      De siste tiårene har rammeverk for styring og kontroll blitt popularisert, eksempelvis gjennom ISO-standarder. Det er derimot flere ulemper med disse standardene. De stiller gjerne omfattende krav til dokumentering og er i enkelte tilfeller utformet for å vise etterlevelse, snarere enn å forbedre prestasjon. Formålet med denne undersøkelsen er derfor å utforme et rammeverk for styring og kontroll, ...