Now showing items 1-1 of 1

    • Periodisering av service- og garantiforpliktelser i bilbransjen : en studie av regnskapspraksis 

      Dahl, Karina; Hammervold, Elin-Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
      Studien tar utgangspunkt i bilforhandlerne i Tromsø, og undersøker hvordan bilbransjen foretar periodisering, og om de gjør et skille mellom service- og garantiforpliktelser. Formålet med studien er å finne ut om forhandlerne følger god regnskapsskikk ved periodisering, og samtidig være oppmerksomme på forhold som kan bidra til ulik praksis. Studien viser at de utvalgte bilforhandlerne i liten grad ...