• Hvordan lykkes med implementering av taktskifte i Grong Sparebank og Lillestrøm Banken 

      Eivik, Niklas; Hansen, Rune André (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-12-02)
      Oppgavens problemstilling er: Hvordan lykkes med implementering av Taktskifte/Løft i Grong- og Lillestrøm Sparebank? Vi vil i oppgaven se på hvordan konteksten til bankene er i forhold til hvordan utformingen på en endringsprosess burde være. Formålet med oppgaven er at bankene i Eika som skal gå i gang med endringene har verdifull informasjon som kan lette arbeidet med implementeringen gjennom å ...