Now showing items 1-1 of 1

    • Rapportering av finansiell risiko i årsberetningen : en analyse av rapporteringspraksis i hvitfiskindustrien 

      Pedersen, Erik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-22)
      I denne studien har jeg undersøkt regnskapsmessig rapporteringspraksis om eksponering mot finansiell risiko innenfor den norske hvitfiskindustrien. Formålet med studien er å undersøke hvorvidt rapporteringen er i samsvar med gjeldene norsk lovgivning og god regnskapsskikk på området. Jeg har i tillegg sett på flere forhold som kan være med å påvirke regnskapspraksisen. Bakgrunnen for valg av ...