Now showing items 1-1 of 1

    • Butikkattributter - og viktigheten av disse mellom forskjellige butikkonsepter 

      Pedersen, Ronald (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-03)
      Dagligvarehandelen i Norge er en svært konkurranse utsatt bransje. Derfor er det viktig å gjøre seg så attraktiv som mulig for kundene. Det har vist seg at butikkattributter kan være med på å påvirke hvor kundene velger å gjøre sine innkjøp. Formålet med denne masteroppgaven er derfor å finne ut om det er forskjell på vurdering av butikkattributter mellom to forskjellige konsept innenfor dagligvarebutikker. ...