Now showing items 1-1 of 1

    • Bankers bruk av årsregnskapet som beslutningsgrunnlag i en kredittvurdering : en undersøkelse av bankene i Tromsø 

      Remmen, Maren; Lundblad, Cecilie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
      Denne studien er myntet på vår interesse for regnskapsfaget og nysgjerrighet for hvordan regnskapet benyttes av andre. Da vi vet at bankene gjør en kredittvurdering av sine kunder, har vi valgt en beskrivende fremgangsmåte (design) for å tilegne oss informasjon om regnskapet i et brukerperspektiv. ”Reglene for avleggelse av årsregnskapet er i utgangspunktet utformet med sikte på at eierne, ansatte ...