Now showing items 1-1 of 1

    • Etterspørselen etter fotball : en empirisk studie av tilskuertall på Alfheim 

      Bakken, Charlotte; Strømsnes, Tine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-16)
      Temaet for denne masteroppgaven er etterspørselen etter stadionfotball. Vi har ikke funnet tilsvarende undersøkelser gjennomført i Norge og vil derfor gjennomføre en empirisk studie av hva som påvirker etterspørselen etter stadionfotball på Alfheim. Vi ønsker å kartlegge hvilke faktorer som påvirker tilskuere til å gå på kamp, og i hvor stor grad hver faktor påvirker. Når driverne for etterspørselen ...