Now showing items 1-1 of 1

    • Intellektuell Kapital 

      Svendsen, Svein Tore; Johannessen, Kenneth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-15)
      Temaet Intellektuell Kapital (IK) har de siste tiårene vokst frem med bakgrunn i at bedrifter og organisasjoner har observert en stor differanse mellom bokført kapital og børsverdi/markedsverdi. Dette kan ha en sammenheng med at man ser en stadig endring i industrien, og en sterk økning av kunnskapskapital som de fremste verdidrivere for bedrifter. I denne oppgaven ser vi på viktigheten av måling ...