Now showing items 1-1 of 1

    • Verdivurdering av SalMar ASA 

      Sverrison Rasch, Johan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06)
      Produksjon av atlantisk laks har vært i stor vekst de siste tiårene. Det har vært en konsolideringsbølge der næringen utviklet seg fra å bestå av mange små selskaper, til å bestå av færre, og større selskaper. Næringen blir stadig mer internasjonal, og eierskap over landegrensene øker i stor grad. Siden utdelingen av nye konsesjoner har avtatt betraktelig de siste årene, gir dette grunn til å tro ...