Now showing items 1-1 of 1

    • En effektivitetsanalyse av laksefisknæringen i perioden 2001-2006 ved bruk av DEA og Malmquistindeks 

      Tollefsen, Linda Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06)
      Oppdrett av laks i Norge er verdimessig en av de største eksportvarene i landet. I 2007 ble det solgt i overkant av 820 000 tonn laks og ørret til en verdi av 17 milliarder kroner. Laksefisknæringen har vært styrt av staten gjennom konsesjoner og reglement for drift av oppdrett helt siden starten av 70-tallet. Dette lovverket har gjennomgått mange endringer for best mulig å sikre en lønnsom næring ...