Now showing items 1-1 of 1

    • Konkurspredikering : med forholdstall fra årsregnskapet 

      Toresen, Gøril (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06)
      I denne oppgaven analyseres økonomiske forholdstall fra årsregnskapet for å undersøke hvorfor enkelte bedrifter i en bransje går konkurs, mens andre bedrifter overlever i samme tidsrom. I tillegg sammenliknes to av de mest sentrale statistiske metodene innenfor konkurspredikering, diskriminantmodellen og den logistiske modellen. Analysen tar for seg bedrifter som gikk konkurs i tidsrommet 1999 ...