Now showing items 1-1 of 1

    • Forvaltning av oljefondet : investeringsforholdet mellom aksjer og obligasjoner på lang sikt 

      Tveiten, Lars Foss (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05)
      Som en følge av finanskrisen som inntok verden i 2008, har forvaltningen av fondet vært oppe til diskusjon. Enkelte mener at fondet er i for stor grad risikoeksponert, og mener at fondet bør investere mer penger i tryggere aktiva. Denne oppgaven tar opp denne problemstillingen og analyserer hva som på lang sikt er en optimal fordeling mellom aksjer og obligasjoner. Oppgaven ser også på hva som ...