Now showing items 1-1 of 1

    • Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Selvaag Bolig ASA : hva er verdien av Selvaag Bolig ASA? 

      Ulriksen, Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-30)
      Formålet med denne avhandlingen er å estimere teoretisk markedsverdi av Selvaag Bolig ASA. Mine analyser konkluderer med en verdi på aksjen pålydende kr 30,77 og en markedsverdi av selskapet på kr 2 885 170 220. Oppgaven starter med en presentasjon av selskapet og eiendomsmarkedet. Deretter presenteres ulike verdsettelsesteknikker og argumentasjon for mitt valg av fundamental verdsettelse som ...