Now showing items 1-1 of 1

    • Hybrid økonomistyring. En kvalitativ casestudie av Totonor AS i Harstad: «Janteloven er sterk i travet» 

      Westerberg, Trine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-31)
      Denne oppgaven tar utgangspunkt i problemstillingen: "Hvilke funksjoner har økonomistyring i hybride organisasjoner?". Tradisjonelle modeller for økonomistyring har gjennomgått kritikk, og det argumenteres for upassende styringssystemer som ikke tar høyde for kontekst eller spesifikke elementer ved den enkelte organisasjon. Hybride organisasjoner er ofte gjenstand for tvetydige og motstridende mål, ...