Show simple item record

dc.contributor.advisorBones, Stian
dc.contributor.authorDalmo, Kurt Henrik
dc.date.accessioned2021-05-16T08:14:59Z
dc.date.available2021-05-16T08:14:59Z
dc.date.issued2021-05-28
dc.description.abstractAvhandlingen er en militærhistorisk studie av felttoget ved Narvik, operasjonene og kamphandlingene som fant sted i perioden 9. april til 10. juni 1940. Militærhistorie og dens særegenheter er sentralt i avhandlingen. Studien er todelt. For det første er den en kildebasert rekonstruksjon av et utvalg av hendelser og tematikk. Denne rekonstruksjonen bygger på innsikter fra strategiske studier og internasjonal militærhistorie. For det andre er den en historiografisk undersøkelse av hvordan felttoget ved Narvik er blitt studert og fremstilt. Den historiografiske analysen er en innholdsanalyse av et utvalg fra den store mengden med militærhistoriske studier som er utgitt, og som omhandler Narvik 1940. Utvalget favner bredt og inkluderer faghistoriske, fagmilitære og dokumentariske studier. Studien konkluderer langs tre linjer. For det første viser den realhistoriske rekonstruksjonen at det er tematikk og innsikter som er misoppfattet, og at det fortsatt er mulig å finne nye perspektiver og tilføre ny tematikk. Den historiografiske undersøkelsen har avdekket at den eksisterende overordnede fremstillingen for det meste har vært uforandret siden de første fremstillingene etter andre verdenskrig. Det kommer stadig ut ny litteratur om hendelsen, og mye av denne er med på å gjøre fremstillingen mer nyansert. Videre har den historiografiske undersøkelsen også avdekket at det i stor grad er dokumentarister som studerer felttoget ved Narvik. Deler av denne litteraturen forholder seg i liten grad til vitenskapelige prinsipper og normer.en_US
dc.description.abstractThis thesis is a study of the Narvik campaign that was fought from April 9 to June 10, 1940. Military history and its traditions are central elements in the dissertation. The study consists of two parts. First, it is a source-based reconstruction of a variety of events and themes. This reconstruction is based on insights from strategic studies and international military history. Secondly, it is a historiographical study of how the Narvik campaign has been studied and presented through the years since the event. The historiographical analysis is a content analysis of a selection of the large number of military historical studies published, which relates to Narvik 1940. The literature selection is broad and includes studies by both historians, military, and documentary-authors. The study concludes along three lines. The historical reconstruction shows that some themes and insights are misunderstood and that it is still possible to find new perspectives and add new themes. Second, the historiographical study has revealed that the existing overall narrative has to a large degree remained unchanged since the first representations after World War II. New studies about the event are continuously published, and these make the narrative more nuanced. Third, it also uncovered that most studies on the Narvik campaign are by documentary-authors. Some of this literature does only to a small extent relate to scientific principles and norms.en_US
dc.description.doctoraltypeph.d.en_US
dc.description.popularabstractThis thesis is a study of the Narvik campaign that was fought from April 9 to June 10, 1940. Military history and its traditions are central in the dissertation. The study consists of two parts. First, it is a source-based reconstruction of a variety of events and themes. Secondly, it is a historiographical study of how the Narvik campaign has been studied and presented through the years since the event. The study concludes along three lines. First, the historical reconstruction shows that some themes and insights are misunderstood and that it is still possible to find new perspectives and add new themes. Second, the historiographical study has revealed that the existing overall narrative has to a large degree remained unchanged since the first representations after World War II. Third, it also uncovered that most studies on the Narvik campaign are by documentary-authors. Some of this literature does only to a small extent relate to scientific principles and norms.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/21187
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.relation.isbasedonIngenen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2021 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-001
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Moderne historie (etter 1800): 083en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::History: 070::Modern history (after 1800): 083en_US
dc.titleKrig og historie – Narvik 1940. Militærhistorisk rekonstruksjon og historiografisk analyse av felttoget ved Narvik, 9. april til 10. juni 1940en_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typeDoktorgradsavhandlingen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record