Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSkurtveit, Svetlana
dc.contributor.advisorLog, Tomas
dc.contributor.authorOlsen, Wenche
dc.date.accessioned2009-10-21T07:09:35Z
dc.date.available2009-10-21T07:09:35Z
dc.date.issued2009-05
dc.description.abstractBakgrunn: I mange land ser man økt forbruk av opioidanalgetika de siste årene. Til nå har man hatt lite kunnskap om bruksmønstret hos pasienter under 18 år. Et økt forbruk kan skyldes at man er blitt flinkere til å behandle smerte hos barn og unge, eller det kan være snakk om et uønsket økt forbruk. Bruk av opioidanalgetika har gjerne vært forbundet med kreftbehandling, men man ser at en stadig større andel av forskrevet opioidanalgetika er til ikke-kreftrelaterte smerter. Materiale og Metode: Studien er basert på data fra Reseptregisteret (NorPD). Databasen inneholder data fra hele Norges befolkning på ca 4,7 millioner. Den studerte populasjonen var personer under 18 år som har mottatt minst en utlevering av opioidanalgetika i løpet av perioden 2004-2007. Resultater: Det har vært en økning i antall personer under 18 år som får forskrevet opioidanalgetika til ikke-kreft relaterte smerter i perioden 2004-2007. De aller fleste får kun forskrevet en resept på opioider i løpet av et kalenderår. Prevalens og insidens øker med økt alder. I de laveste aldersgruppene er det en tendens til at gutter har høyere forbruk enn jenter, men fra omkring 10-års-alderen er jentenes forbruk høyere enn guttenes. Det er hovedsakelig kodein i kombinasjon med paracetamol som brukes.en
dc.format.extent868900 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2200
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1952
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2009 The Author(s)
dc.subject.courseIDFAR-3901nor
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsfarmasi: 812en
dc.subjectOpioidanalgetika, opioider, analgetika, barn og unge, ikke-kreft, smerte, Reseptregistereten
dc.titleBruk av opioidanalgetika hos barn og unge som ikke har kreften
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel