Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJensen, Einar
dc.contributor.advisorGiverhaug, Trude
dc.contributor.advisorTrovik, Thor
dc.contributor.authorHolmgren, Tina Lovise
dc.date.accessioned2009-10-27T08:23:38Z
dc.date.available2009-10-27T08:23:38Z
dc.date.issued2009-05-20
dc.description.abstractLegemidlet Plavix® (klopidogrel) er en blodplatehemmer som brukes i kombinasjon med acetylsalisylsyre (ASA) som profylakse etter stentimplantasjon for å hindre dannelsen av stenttrombose. Klopidogrel er et prodrug og krever hepatisk biotransformasjon for å utøve sin antiaggregerende effekt. Bruken av klopidogrel har økt betraktelig de siste årene. I 2004 ble klopidogrel brukt av 17973 individer i Norge, mens det i 2007 var 23283 brukere. Samtidig har man blitt klar over at det er variasjonen i grad av respons på behandlingen, og nonrespons (resistens) ser ut til å være et økende problem. Det overordnede formålet med denne oppgaven var å utvikle en metode for å identifisere non-respondere av klopidogrel. Målet var å utvikle en HPLC-MS/MS basert analysemetode for kvantitativ analyse av klopidogrel og dets metabolitter i serum. Det ble utviklet en HPLC-MS/MS metode som ga god kromatografisk separasjon av tiklopidin, N-7084 og klopidogrel. Det ble analysert vandige prøver av klopidogrel og tiklopidin, og det ble analysert serumprøver som var tilsatt klopidogrel, tiklopidin og internstandarden N-7084. Utfelling av proteiner i serum ble gjort med acetonitril og 10 % trikloreddiksyre i Milli-Q vann. Prøvene ble analysert direkte etter proteinutfelling, etter oppkonsentrering og etter fast-fase ekstraksjon hvor oppkonsentrering av prøver også ble utført. Metoden kan brukes til å måle klopidogrel, tiklopidin og metabolitter i serum, men det er nødvendig med videre optimalisering. Viktigst vil være å sikre en fullstendig utfelling av proteiner fra serum og utvikle en metode for analyse av klopidogrels inaktive karboksylsyremetabolitt. Metoden må valideres og prøves ut på reelle blodprøver fra pasienter behandlet med klopidogrel.en
dc.format.extent2797131 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2212
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1964
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2009 The Author(s)
dc.subject.courseIDFAR-3901nor
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Farmakologi: 728en
dc.subjectLegemiddelanalyseen
dc.subjectKvantitative analyseren
dc.subjectKlopidogrelen
dc.subjectTiklopidinen
dc.subjectLC-MS/MSen
dc.subjectSerumen
dc.titleUtvikling av en LC-MS/MS metode for kvantitativ analyse av klopidogrel og klopidogrelmetabolitter i serumen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel