Show simple item record

dc.contributor.advisorTrondsen, Torbjørn
dc.contributor.authorPedersen, Ronald
dc.date.accessioned2009-11-17T10:34:37Z
dc.date.available2009-11-17T10:34:37Z
dc.date.issued2009-03
dc.description.abstractDagligvarehandelen i Norge er en svært konkurranse utsatt bransje. Derfor er det viktig å gjøre seg så attraktiv som mulig for kundene. Det har vist seg at butikkattributter kan være med på å påvirke hvor kundene velger å gjøre sine innkjøp. Formålet med denne masteroppgaven er derfor å finne ut om det er forskjell på vurdering av butikkattributter mellom to forskjellige konsept innenfor dagligvarebutikker. I tilegg er det sett på om ulike kundekarakteristikker kan ha forskjellige oppfattelser om viktighet av butikkattributter. Denne oppgaven vil derfor bidra til økt forståelse som kan brukes av norske dagligvarebutikker for utforming av strategier når det gjelder sammensettingen av marketing mix. Studien tar utgangspunkt i teori og markedsundersøkelser som er gjort på viktige butikkegenskaper som påvirker kundene når det gjelder hvor de foretrekker å gjøre sine innkjøp av dagligvarer. Jeg hadde et utgangspunkt på 24 variabler. Jeg reduserte deretter variabelsettet med en faktoranalyse. På den måten kom jeg frem til fem dimensjoner om viktige egenskaper ved dagligvarehandel Sentrale faktorer som blir studert om viktighet av butikkattributter mellom to forskjellige butikk konsepter er pris, vareutvalg/kvalitet, tilgjengelighet, personlig interaksjon og fysiske fasiliteter. For å se om det var noen forskjeller brukte jeg en t-test. Resultatet av den viste at det er forskjellig vektlegging av noen butikkegenskaper mellom butikkonseptene. De som har hypermarked som sitt førstevalg av butikk har flere butikk attributter som de vektlegger som viktigere enn det en lavprisbutikk har. Her var det medlemsrabatt, vareutvalg, økologiske varer, parkering og det at det er nært til andre butikker som er viktigere for kundene som har hypermarked som førstevalg av butikk. Nærhet til bopelen var viktigere for de som har lavprisbutikk som førstevalg av butikk. I tilegg er det sett på noen ulike demografiske variabler i forhold til bedømmelse av viktighet av butikkegenskaper der jeg brukte en ANOVA- analyse. Den viser at det er pensjonistene som syntes butikkegenskaper er viktigst, mens studentene syntes det er minst viktig.en
dc.format.extent416504 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2236
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1988
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2009 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectMarketing mixen
dc.subjectKundekarakteristikkeren
dc.subjectButikkattributter/ Egenskaperen
dc.titleButikkattributter - og viktigheten av disse mellom forskjellige butikkonsepteren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record