Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSolberg, Mariann
dc.contributor.authorAikio, Kristina Johansen
dc.date.accessioned2022-01-14T09:37:18Z
dc.date.available2022-01-14T09:37:18Z
dc.date.issued2021-11-09
dc.description.abstractDette er en kvalitativ studie som utvikler kunnskap om studenters opplevelser av studielivskvalitet i et studieforløp. Det er utført tre individuelle intervjuer av studenter i på master- eller bachelornivå for å få et fenomenologisk innblikk i hvordan de anser studielivskvaliteten i sitt studieforløp. Studien er en replikasjonsstudie av Damsgaard (2019) studie Studielivskvalitet. Studenters erfaringer med og opplevelse av kvalitet i høyere utdanning. Problemstillingen i studien er Hva opplever studenter som god studielivskvalitet? Med forskningsspørsmålet: Hvordan opplever studenter at kvalitetsdimensjonene struktur, faglige tilbakemeldinger, relasjoner og transformasjon bidrar til god studielivskvalitet? Det teoretiske rammeverket baserer seg derfor i hovedsak på Damsgaard studie (2019). Studien støtter seg også til tidligere forskning på kvalitet i høyere utdanning, for eksempel Hattie og Timperleys studie av faglige tilbakemeldinger fra 2007 og annen etablert teori som støtter opp om Damsgaards dimensjoner innenfor begrepet studielivskvalitet. Hensikten er å belyse om miljøet rundt studentene i form av undervisning med forelesere, pensum litteratur og samarbeid med medstudenter bidrar til at de blir motivert og kan fokusere på studiearbeidet. Mine studie bekrefter Damsgaards undersøkelse ved at jeg finner at momenter innenfor de nevnte dimensjonene påvirker og har en betydning for mine forskningsdeltakeres studielivskvalitet. I min undersøkelse finner jeg kun mindre forskjeller fra Damsgaards (2019) studie. Materialet er analysert med tematisk analyse og i diskusjonen viser jeg til studentenes erfaringer fra et subjektperspektiv og drøfter ulikheter med Damsgaards studie.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/23690
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2021 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDPED-3900
dc.subjectPed 3900en_US
dc.subjectStudelivskvalitet, transformasjon, engasjement, relasjoner, faglige tilbakemeldingeren_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.titleStudielivskvalitet i norsk høyere utdanning. En kvalitativ intervjustudie om hvordan studenter opplever studielivskvaliteten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)