Show simple item record

dc.contributor.advisorHersoug, Bjørn
dc.contributor.authorFrey, Stig Atle
dc.date.accessioned2010-03-15T09:47:23Z
dc.date.available2010-03-15T09:47:23Z
dc.date.issued2008-11-17
dc.description.abstractI utgangspunktet skulle denne oppgaven belyse rekruttering av ledere og hvordan lederstiler og personlighetstrekk er en del av beslutnings grunnlaget for det endelige valget av leder. Ved å informere fire informanter var håpet det at det skulle komme nok informasjon som kunne ligge til grunn for en diskusjon og en refleksjon i forhold til hvilke lederstiler og personlighetstyper blir benyttet eller foretrukket og hvorfor det. Oppgaven er bygget opp av to kapitler der jeg tar for meg temaene ledelse, personlighet og i et tredje kapittel ser jeg på teorien som binder de to første kapitlene sammen. For å belyse denne prosessen ble det valgt å se den fra en rådgivers/”Head Hunters” innfallsvinkel. Forskningsspørsmålene er: • Er det fokus på lederstiler i en lederrekrutteringsprosess? • Hvilke personlighetstrekk vektlegges i en lederrekrutteringsprosess? For å prøve å komme dypere inn på disse prosessene ble kvalitativ forskningsmetode valgt. Fire informanter ble plukket ut og alle disse skulle i utgangspunktet gjennom sin sertifisering i testverktøyet Neo Pi-r og trekkteorien, kunne bidra med informasjon som kunne belyse forskningsspørsmålene. Det ble avdekket at det er stor avstand mellom teorien og lederrekrutteringsprosessen. Gjennom informantene at det kan se ut som at oppdragsgiver nesten ikke er forberedt eller har reflektert over hva behovet er for organisasjonen. Og at selve prosessen utføres ved at det utvikles en relasjon mellom rådgiver og oppdragsgiver, og at prosessen frem mot det endelige valget i stor grad er basert på intuisjon. I avsluttende kapittel diskuteres de funn som er gjort og det blir i siste del reflektert over hva resultatene kan bety for valgt tema. Som vedlegg til sist er det en litteraturliste og vedlagt ligger også intervjuguiden.en
dc.format.extent244118 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2434
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2184
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseIDFSK-3961nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectorganisasjonen
dc.subjectInovasjonen
dc.subjectledelseen
dc.titleRekruttering av ledereen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record