Now showing items 75-82 of 82

  • Ulike innholdsfokus i kunnskapsoverføringsprosesser. En kvalitativ casestudie om overføring av matsvinnsarbeid som del av fokus på samfunnsansvar i serveringsbransjen 

   Renland, Maren Waagaard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
   Det er ulike forståelser når det gjelder bakgrunn og hensikt til overføring av kunnskap, hvordan kunnskapen bearbeides og blir tatt i bruk. Hvorvidt kunnskapen blir tatt i bruk og nedfelt i organisasjoners kjerneprosesser varierer. Formålet med denne studien er å medvirke til en økt forståelse for ulike innholdsfokus og utfall av kunnskapsoverføringsprosesser. Dette i kontekst av matsvinnsarbeid i ...
  • Utfordringer med fjernledelse 

   Stefanussen, Frode (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
   Denne oppgaven tar for seg utfordringer med fjernledelse. Fjernledelse er sett på som fremtidens ledelsesform på bakgrunn av økt globalisering og mer komplekse organisasjoner. Den teoretiske delen tar for seg fjernledelse versus tradisjonell ledelse og begreper som virtualitet, formell versus ikke formell leder, kommunikasjon og tillit. Disse begrepene blir brukt for å belyse utfordringer som er ...
  • Valg av innovasjonsoppdrag på bakgrunn av strategiske prosesser : med utgangspunkt i telemedisinindustrien 

   Ahlkvist, Christina Elaine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-30)
   I studier av strategi er det forsket på sammenhengen mellom strategi og innovasjon. De to begrepene henger tett sammen fordi det handler om hvordan strategisk styring kan tilrettelegge for innovasjon. Endrede økonomiske situasjoner øker behov for en retning i organisasjoner fordi det oppstår knapphet på ressurser. Fokuset i studien ses i sammenheng med strategi og innovasjon og er utvidet til å ...
  • Vaners betydning for valg av middagsmat 

   Bjerke, Øyvind (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06)
   Oppgavens første spørsmål ”Er vane et entydig begrep, eller står vi ovenfor flere typer av vaner?” er hovedfokus for oppgaven, altså hvorvidt ulike årsaker kan føre til ulike vanetyper, med ulike utfall. Middagen ble valgt for å studere vaner, siden den repeteres daglig og i stabile rammer med en viss grad av variasjon (Khare & Inman, 2006). Problemstillingens andre del, ”i hvilken grad blir ...
  • Våt i havet, tørr på land – middagsmat til alle mann. En forbrukerstudie av utvannet tørrfisk som middagsrett. 

   Gotliebsen, Melissa; Birkestrand, Cato Olsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-31)
   Utvannet tørrfisk er et relativt nytt produkt for norske forbrukere. Mens forbrukere synes å prøve dette produktet i restauranter, har omsetningen gjennom dagligvarehandelen gått saktere. Målet med studien har vært å oppnå en dypere forståelse av hvilke forventninger forbrukere har til å prøve utvannet tørrfisk i sin egen hjemmesituasjon, samt hvilke erfaringer de gjør seg etter å ha konsumert det. ...
  • Vil Instagram-annonsens originalitet og relevans påvirke forbrukerens engasjement, og vil disse egenskapene redusere unngåelse av annonsen? 

   Schjønhaug Larsen, Tine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
   Instagram er et sosialt medium som lenge har vært ansett som fri for målrettet reklame. Som følge av endringer i Instagram sitt applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt høsten 2015 kan nå alle typer bedrifter med en Instagram-profil betale for å få annonser som dukker opp i nyhetslisten til norske Instagram-brukere. I denne studien ble det undersøkt om originale eller relevante Instagram-annonser vil ...
  • Vil sponsing av et sportsevent føre til at assosiasjoner ved eventet overføres til sponsorens merkevare? 

   Andersen, Andreas Indal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-29)
   I denne studien undersøker jeg forholdet mellom valg av sponsorobjekt og endringer i merkevareverdien til sponsorbedriften. Formålet med studien er å se på hva som skal til for at sponsing av et sportsevent vil føre til at assosiasjoner ved eventet overføres til sponsorens merkevare. Studien kartlegger hvordan to moderatorer: fit og involvering, påvirker at et sponsorobjekt blir assosiert med ...
  • Visjonens gjennomslagskraft. En casestudie om hvordan visjonen kan påvirke ansattes adferd 

   Leonhardsen, Magnus; Johansen, Simen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   Mange organisasjoner har i dag utarbeidet sin egen visjon, en beskrivelse av en fremtidstilstand eller et overordnet mål de jobber mot (Jacobsen & Thorsvik, 2007). Forskning om visjoner har vært sentrert rundt toppledelsens utarbeidelse og bruk av den, mens det har vært relativt lite fokus rettet mot hvordan visjoner påvirker ansatte (Darbi, 2012). Temaet for denne masteroppgaven er visjonens ...