Now showing items 1-1 of 1

    • Distribusjon av nordnorske reiselivsaktiviteter - med fokus på bruk av sosiale medier 

      Bakke, Marlen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-31)
      Man vet lite om hvilke faktorer som påvirker suksess i henhold til hvilken miks av distribusjonskanaler en nordnorsk reiselivsbedrift benytter seg av. Formålet med denne studien er derfor å utforske strukturen av distribusjonskanaler for reiselivsaktiviteter i Nord-Norge på vinterstid, samt å identifisere og kartlegge den mest hensiktsmessige distribusjonsmiksen. I tillegg er det fokus på bruken av ...